Μερικές εικόνες που μας δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι είναι κινούμενες!
(τα γρανάζια φαίνονται σαν να κινούνται)


(Αν κοιτάξουμε τα πουλιά στο κέντρο της εικόνας, τα άλλα που είναι στους ομόκεντρους κύκλους νομίζουμε ότι κινούνται αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού)


(Η μία σπείρα φαίνεται σαν να κινείται δεξιόστροφα και η άλλη αριστερόστροφα)