Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ


 
Τουλάχιστον μέσα στην κρίση κάποιοι έχουν την πολυτέλεια να ασχολούνται με την σωτηρία της πατρίδος