Εδώ γελάμε!!!


1 μπανάνα...2 μπανάνες...3 μπανάνες???