Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους σας!!

 Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους σας!!
 
Mαγειρίτσα Ημών,
η εν τοις εντοσθίοις, αγιασθείτω τη λουκανικούμπα Σου,
Ελθέτω η μπριζολίτσα Σου, ψηθείτω το κοκορέτσι Σου,
Ως και τον αμνόν επί σφαγής,
τον άρτον ημών τον επιούσιον ψήσε στα κάρβουνα σήμερον
και άφες ημίν τα τριγλυκερίδια ημών,
Ως ημείς τρώγομεν τις ποικιλίες ημών
και μη εισενέγκεις ημάς εις κορεσμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του νηστικού...
ΑΡΝHΝ...!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου